Samlingsbroschyr med våra miljöbedömda produkter

Samlingsbroschyr med våra miljöbedömda produkter

Idag ligger ett stort fokus på att bygga hållbart och det finns flera olika bedömningssystem för material i Sverige att arbeta utifrån.

För att underlätta för våra kunder att hitta rätt har vi tagit fram broschyren Casco-produkter bedömda i BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen och Leed, en broschyr som samlar våra produkter som är bedömda enligt dessa system.

Skriv ut


Våra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.

Kommentar