HL 20S

NEW

Finkornet standfast hybrid spartelmasse 1-20 mm lagtykkelse

HL 10

NEW

Kombineret gips- og cementbaseret gulvspartelmasse 1-10 mm lagtykkelse

HL 50

NEW

Kombineret gips- og cementbaseret gulvspartelmasse 3-50 mm lagtykkelse

Støvreduceret, cementbaseret gulvspartelmasse.

ZM

Fin, selvnivellerende og cementbaseret gulvspartelmasse.

Ekstrem hurtig cementbaseret gulvspartelmasse.

DSP

Vandresistent, lysegrå cementbaseret gulvspartelmasse.

CLS

Hurtighærdende, cementbaseret afretningsmasse.

APF

Gipsbaseret og fiberforstærket gulvspartelmasse.

Multiaksialt armeringsnet af glasfiber.