EF

Støvreduceret, fin, hurtighærdende og standfast reparationsspartelmasse.

FIN

Standfast, støvreduceret og hurtighærdende finspartelmasse.

RR

Hurtighærdende, standfast reparationsspartelmasse.

ZZ

Ekstrem hurtig, hvid, standfast og cementbaseret reparationsspartelmasse.

AST

Støvreduceret, standfast og gipsbaseret gulvspartelmasse.