Miljøet er altid i fokus

Miljøet er altid i fokus

Al vores arbejde inden for forskning og udvikling, indkøb, produktion, salg, distribution og markedsføring fokuseret på at indfri de høje miljøkrav vi som koncern lover. Vi driver et stort offensivt miljøarbejde på nordisk plan. I praksis betyder det, at vi altid gør mere end foreskrifterne forlanger. Uanset hvilket produkt du arbejder med stræber vi efter en kombination af høj teknisk og praktisk kvalitet, med så minimal helbreds- og miljøpåvirkning som muligt. Et af vores mål er at skabe så store miljøforbedringer som muligt, uden at forringe produkternes funktion og kvalitet. Alle produkter testes minutiøst inden de lanceres - både alene og i samspil med andre produkter og materialer.

Svanemærket er en mærkning, som retter sig primært mod mærkning af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og etagebyggerier. Svanemærket administreres af Miljømærkning Danmark og er en officiel miljømærkning i Norden, som kan søges af producenter, importører og sælgere.

Se oversigt over hvilke produkter der er på listen her.

Internt stilles der ofte strengere krav end den gældende lovgivning, f.eks. for hvordan vores råvarer anvendes. Gennem vores egen miljøafdeling sørger vi for, mindst at opfylde de krav der stilles af de forskellige myndigheder og organisationer, hjælpe vores kunder med at finde den for dem bedste løsning, og gennemføre uddannelse. Vi sørger for kontinuerlige forbedringer, så snart vi ser mulighed herfor. Det bidrager til at vi er ledende på miljøtilpassede produkter. Når du vælger et af vores produkter, så kan du stole på at det altid er høj kvalitet, giver et godt arbejdsmiljø samt at miljøet har haft en høj prioritet gennem alle processer.

Vores kvalitets- og miljøstyringssystem er certificerede ISO 9001 og ISO 14001-standard.

Print