Komplett renoveringssystem for svake underlag

Noen gulv kan bestå av forskjellige underlag som beveger seg ulikt og i forskjellige retninger.

Nedlastninger

Emisjonsfattig støvredusert sparkelmasse på spesialgipsbasis

Kan brukes i sjikt opp til 1 mm, lokalt (maks 0,5 m2) kan sjikt opptil 5 mm legges

Multiaxiel armeringsmatte av glassfiber

Løsemiddelfri dispersjonsbasert primer

1-K primer av høy kvalitet for tette og glatte underlag