Komplett renoveringssystem for svake underlag


Mange lokaler
renoveres og bygges om ettersom behovene endres. Vegger slåes ned og gulvet kan
bestå av svært forskjellige underlag.

En
entreprenør kan oppleve å ha både betong, sponplater og plankegulv, som kanskje
i tillegg ligger delvis på en myk isolering, i samme lokale. Dette er materialer
som ikke bare beveger seg ulikt, men også i forskjellige retninger, både
horisontalt og vertikalt. Ved hjelp av     Casco Floor
Experts renoveringssystem trenger du sjelden å slipe ned og fjerne store deler
av den gamle konstruksjonen. Tidsbesparelsen blir stor og kostnadene redusert.
Hemmeligheten er å bruke vår spesialgipsbaserte med fiber forsterket med en
glassfiberarmert renoveringsduk. Du oppnår da en overflate med minimal
krympspenning og et godt underlag for de fleste typer belegning.    Det finns mange
svake underlag:  • gamle limrester
  • støpeasfalt
  • gamle plankegulv
  • gassbetong
  • sparkel med dårlig holdfasthet
  • sponplater
  • anhydritt
  • materialer som beveger seg mye ved
    temperatursvingninger, f.eks. gammelt asfaltlim


Med svake underlag finns det kun muligheter. Bruk våre gipsbaserte sparkler
for å unngå krympspenning.


Ønsker du
flere detaljer finner du det i vår
Quickguide. 

Print