Konstruksjon for bitumenmodifisert sement, støpasfalt og asfaltlim

Dette er en konstruksjon for bitumenmodifisert sement, støpeasfalt og asfaltlim.

  • Asfaltbaserte belegg har ofte god heft til underlaget, men er utsatt for krympspenning på grunn av elastisiteten i dem. AP, APF og AST er gipsbasert avrettingsmasser med høy trykkfasthet. Pussbaserte produkter krymper ikke, så det er ingen problemer med brudd på grunn av krymping eller trekkspenning.
  • Avrett aldri på veiasfalt.

Ønsker du flere detaljer finner du det i vår Quickguide.    Print