Klassisk gulv- og vegglim for mange typer belegg.

For fjerning av limrester fra dispersjonslim og kontaktlim.