Vegglim for alle typer tapeter

Sortimentet av vegglim er bredt, ettersom resultatet blir bedre når limet er helt tilpasset til tapettypen.

Nedlastninger

Spesiallim for liming av veggvinyl i våte rom.

Glutolin Normal er en metylcelluloseklister tapetlim.

Glutolin Spesial er et tapetlim inneholdende PVAC/metylcelluloseklister.

Tapetklister er et tradisjonelt tapetlim.

Ikke alkalisk tapetfjerner.

Aqua 3437 er et spesiallim beregnet for tapeter i våte rom.

Vegglim med godt våthugg og lang åpentid.

NewStart 3428 er beregnet til bruk sammen med non-woven underlagstapet.

Vegglim med svært god heft og lang åpentid.

WallPaper er et ferdigblandet tapetklister.