Komplett renoveringssystem for svake underlag

Mange lokaler renoveres og bygges om ettersom behovene endres. Vegger slåes ned og gulvet kan bestå av svært forskjellige underlag.

En entreprenør kan oppleve å ha både betong, sponplater og plankegulv, som kanskje i tillegg ligger delvis på en myk isolering, i samme lokale. Dette er materialer som ikke bare beveger seg ulikt, men også i forskjellige retninger, både horisontalt og vertikalt.

Ved hjelp av Casco Floor Experts renoveringssystem trenger du sjeldent å slipe ned og fjerne store deler av den gamle konstruksjonen. Tidsbesparelsen blir stor og kostnadene redusert. Hemmeligheten er å bruke vår spesialgipsbaserte avrettingsmasse med fiber forsterket med en glassfiberarmert renoveringsduk. Du oppnår da en overflate med minimal krympspenning og et godt underlag for de fleste typer belegning.

Det finnes mange svake underlag:

  • Gamle limrester
  • Støpeasfalt
  • Gamle plankegulv
  • Gassbetong
  • Sparkel med dårlig holdfasthet
  • Sponplater
  • Anhydritt
  • Materialer som beveger seg mye ved temperatursvingninger, f.eks. gammelt asfaltlim

Med svake underlag finns det kun muligheter. Bruk våre gipsbaserte sparkler for å unngå krympspenning.

Ønsker du flere detaljer finner du det i vår Quickguide under.

Print