Avrette asfaltbaserte belegg

Dette er en konstruksjon for bitumenmodifisert sement, støpeasfalt og asfaltlim.

  1. Primer - VD
  2. Håndsparkel - AST
  3. Flytsparkel - AP, APF eller APF + Renotex

 
Asfaltbaserte belegg har ofte god heft til underlaget, men er utsatt for krympspenning på grunn av elastisiteten i dem. AP, APF og AST er gipsbasert avrettingsmasser med høy trykkfasthet.

Pussbaserte produkter krymper ikke, så det er ingen problemer med brudd på grunn av krymping eller trekkspenning. Avrett aldri på veiasfalt.


Les mer om blandingsforhold andre anbefalninger i vår Quickguide for gulv under. Print