Disclaimer

Din integritet på denne hjemmeside.

Dette webstedet drives og vedlikeholdes av Sika Norge AS. Sika Norge AS kontrollerer videre behandling av alle personlige opplysninger innsamlet via dette webstedet.

Dette websteds primære formål er, å være en dynamisk kilde, og ett business-verktøy, så vi kan tilby vår service til deg på best mulige måte. Vi vil gjerne at du føler deg sikker, når du besøker vår hjemmeside, og vi arbeider for at sikre ditt privatliv, når du er på besøk her. Nedenstående gir et overblikk over, hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under ditt besøk, basert på, og i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for privatlivets fred.


Hvilken informasjon samler vi?


Opplysningene innsamles på to måter: direkte (for eksempel, når du skriver opplysninger inn i forskellige steder på hjemmesiden) og indirekte (for eksempel via webstedets teknologi). Dette forklares nærmere under.

Vi samler inn de oplysninger du frivillig gir oss, f.eks. ved å fylle i formularer på hjemmesiden, ved å registrere deg til en konferanse eller ved å delta i en online-undersøkelse. Når vi samler inn denne type opplysninger, vil vi informere deg om, hvorfor vi ber om oplysningen og hvordan disse opplysningene vil bli brukt. Det er helt opp til deg, hvis du ønsker å oppgi disse opplysninger eller ei. Følgende kategorier av personopplysninger kan samles inn: navn, kontaktopplysninger og annen informasjoner du fyller i kontaktformularer på denne siden.

Et eksempel på opplysninger vi samler innirekte, er via våre adgangsloggfiler. Når du besøker denne hjemmesiden, samler vinn din internettadresse automatisk og den lagres i våre loggfiler. Vi samler også inn opplysninger gjennom bruk av cookies. Cookies er små filer med opplysninger, som gjemmer og henter opplysninger om ditt besøk på denne siden, såsom hvordan du kom til vårt websted, og hvordan du navigere rundt på hjemmesiden, samt hvilke opplysninger som var av interesse for deg. De cookies vi bruker, identifiserer deg kun som et nummer. Hvis du synes bruken av cookies er ubehagelig, skal du huske, at du kan blokkere cookies på din computer ved å endre innstillingene i menyen Funksjoner, og Internettindstillinger i din nettleser. Men hvis din nettleser ikke aksepterer cookies fra våre hjemmeside kan det skje at du ikke få tilgang til, eller kan bruke webstedets fulle funksjonalitet.


Hvordan bruker vi denne informasjonen?


Vi bruker dine personlige opplysninger til å vedlikeholde dette webstedet. F.eks. for kunne besvare dine spørsmål, behandle din tilmelding til en konferanse eller sende deg opplysninger om nåverende eller fremtidige aktiviteter hos Sika. Hvis det er juridisk forpliktet, vil vi få din tillatelse, før vi sender deg slike opplysninger. Vi analyserer data innsamlet inndirekte for å belyse, hva som er mest effektivt på våre nettsider, til å hjelpe oss med å finne måter å forbedre den på, eventuelt til å beslutte hvordan vi kan skreddersy dette webstedet for å gjøre det enda mer effektivt. Vi kan også bruke data til andre formål, som vi vil beskrive for Dem, når opplysningene samles inn.


Deler vi dine informasjoner med utenforstående parter?


Vi er et globalt konsern, og de opplysninger vi samler inn i Norge kan overføres internationalt i Sikas verdensomspendende organisasjon. Vi selger ikke individuelle opplysninger og deler det kun med våre rådgivere. Det kan være andre situasjoner hvor vi blir nødt til å utveksle opplysninger, f.eks. i tilfeller av, at vi skal gi våre leverandører av opplysninger om et foretrukket måltid. Men igen, før du gir oss din informasjon, vil vi fortelle deg hvorfor vi ber om denne spesifikke informasjon og det er helt opp til deg om du ønsker å give den eller ei.


Hva gør vi med sensitive personopplysninger?


Vårt mål er, i alminnelighet, ikke å samle inn sensitive persondata via denne hjemmesiden. Har vi bruk for denne type data, vil vi be om din tillatelse og opplyse om vår anvendelse av disse opplysninger. Avgir du frivillig personlige oplysninger, godkjenner du samtidig, at du gir oss tillatelse til at vi bruker disse data i henhold til loven beskrevet i ”Databeskyttelseserklæring og opplysninger om cookies”. Henvisningene til "følsomme personopplysninger" er forskellige kategorier av personopplysninger identifisert av Europa og andre lovgivninger om privatlivets fred. De her nevnte opplysninger krever alltid utrykkeligt samtykke. Personnummer, opplysninger om personlighet og privatliv, avstamning og etnisk opprinnelse, nasjonalitet, politisk anskuelse, medlemskap av politiske partier eller bevegelser, religiøse, filosofiske eller lignende trosretninger, medlemskap i en fagforening eller erhvervs- eller bransjeforening, fysisk og psykisk sunnhed, DNA , misbruksproblemer, sexliv, spørsmål om privat eiendom eller generalieblad (herunder opplysninger om mistanke om kriminelle aktiviteter).


Sikkerhet og oppbevaring


Overførsel, lagring og behandling av personopplysninger, som samles inn via denne hjemmesiden er sikret ved hjelp av tekniske foranstaltninger. I alminnelighet vil Sika ikke gjemme personlige data, som er innhentet på dette webstedet i en lengere tid enn nødvendig for kunne nå de mål de ble samlet inn for eller lengre enn loven krever.


Har du adgang til din informasjon?


Iflg. databeskyttelseserklæringen og opplysninger om cookies, har du rett til å få vite hvis vi gjemmer opplysninger om deg. Hvis vi gjør dette, har du rett til å få adgang til disse opplysningene og kreve at de rettes hvis de er feil. Du har også rett til å få dine data slettet eller blokkert, hvis de er i konflikt med lovgivningen om privatlivets fred.
 

Print