March 2023

REACH Sikkerhetstrening

REACH Sikkerhetstrening

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært. 

Mange brukere av polyuretaner i Europa vil måtte ta del i spesifikk arbeidshelse- og sikkerhetsopplæring for å fortsette å bruke disse materialene. Treningene er laget med sikte på å forbedre arbeidshelse og sikkerhet for arbeidstakere. 

Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.


Nyttige linker:

(ved å trykke på Linken føres du videre til Sika.no for mer informasjon)

Hva er REACH?

Se hvordan vi kan hjelpe deg

Gratis PU-trening

Spørsmål og svar

Print


Comments

Limer - Fester - Fuger

Casco leverer et bredt sortiment innenfor lim, sparkel, fugemasser og produkter for montering av fliser. Det omfattende spekteret av kvalitetsprodukter er hovedgrunnen til at Casco har nådd en markedsledende stilling i Norden. Casco selger produkter først og fremst til håndverkere og Gjør-Det-Selv-markedet. Casco er et varemerke i selskapet Sika Norge AS.

Vi holder til på Lahaugmoen utenfor Oslo.

Sika Norge AS
Postboks 71
2026 Skjetten

Besøksadresse:
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten

Kundeservice:
67 06 79 00

Casco Produktvelger

Mer nyheter