Universellt golv- och vägglim med lättfiller

Ett extra starkt golvlim för de flesta golvmaterial.

Ett golvlim med 40 % reducerad koldioxidbelastning och 92 % hållbara råmaterial.

Speciallim för montering av trådsvetsbara vinylmaterial.

Snabbt golvlim för linoleum.

Golvlim med god övervätning, stark limfilm, bra klibb och hög dimensionsstabilitet.

Golvlim för de flesta typer av plastmattor.

Golvlim med elektriskt ledande egenskaper.

Golvlim med snabbt och kraftigt hugg, för de flesta typer av plastmattor.

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar.

Vitt golv- och vägglim för de flesta beläggningar

Golvlim med extremt lång öppentid, superbt klibb och lämpligt vid uppvik mot vägg.

Golvlim för svårlimmade textilmattor

Golvlim med tejpeffekt, gör det enkelt att byta plattor.

Ett dispersionlim speciliserat för montering av klorfria mattor.

Lim för att försegla mellan plastmatta och vägg.

2-komponents golvlim för gummiplattor

Elastisk golvlim för behandlad och obehandlad mosaik, lamell och stavparkett.

Parkettlim för nedlimning av trägolv. På underlag med max 85% RF.