AST

Primerfritt gipsbaserat handspackel för golv

EF

Snabbhärdande cementbaserat universal/kombihandspackel

FIN

Snabbhärdande cementbaserat primerfritt finspackel

RR

Högkvalitativt snabbhärdande byggspackel

Skummad polytetenlist