APF

Fiberförstärkt gipsbaserad avjämningsmassa

DSP

Avjämningsmassa för industri/tuff miljö

Snabbtorrkande avjämningsmassa som kombinerar funktionen från gips och cement.

Snabbtorrkande avjämningsmassa som kombinerar funktionen från gips och cement.

Grovkornig pumpbar avjämningsmassa

MXF

Fiberförstärkt avjämningsmassa för fallspackling

Dammreducerad fin avjämningsmassa för tunna skikt.

Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber

ZM

Cementbaserad avjämningsmassa till de flesta underlag

Snabbhärdande cementbaserad finavjämningsmassa

Skummad polytetenlist