För limning av plastiserad PVC i våta områden.

Rengöringsservetter för snabb rengöring och borttagning.

Vattenbaserat kontaktlim för golv och vägg.

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim.

Polyuretanbaserat kontaktlim för limning av PVC-beläggningar.

För förtunning av kontaktlim och rengöring.

För borttagning och rengöring av limrester.

Vattenhink, 10 liter

Stabilserande armeringsnät av glasfiber