Komplett renoveringssystem för svaga underlag

Många lokaler renoveras och byggs ut allt eftersom behoven skiftar. Då är det rätt vanligt att det blir olika underlag i lokalerna.

Vid ett tillfälle hade vår entreprenör både asfalt, betong och spånskivor som delvis lagts på en mjuk isolering i samma lokal. Det gjorde att materialen rörde sig olika mycket men också i olika riktningar, både horisontellt och vertikalt. Med hjälp av Casco Floor Experts renoveringssystem behövde man inte fräsa och riva bort den gamla konstruktionen, och slapp därmed störa hyresgästerna. Hemligheten var att använda våra gipsbaserade spackel som är baserade på ett specialgips och därmed har minimal krympspänning. Då kunde renoveringen lugnt pågå parallellt med övrig verksamhet, vilket sparade både tid och pengar.

Det finns också andra svaga underlag:

  • gamla limrester
  • gjutasfalt
  • gamla brädgolv
  • gasbetong
  • spackelskikt med dålig hållfasthet
  • golvspånskiva på Frigolit
  • ytbeläggning som har låg inre hållfasthet, t ex anhydrit
  • material som rör sig vid temperaturväxlingar, t ex gammalt asfaltslim
Produkterna i Casco Floor Expert renoveringssystem ser du här intill. Där finns också alla detaljer kring skikttjocklek, torktid och så vidare.

Så med svaga underlag finns det bara möjligheter. 

Skriv ut