Konstruktion för gjutasfalt och asfaltslim

Asfaltsbeläggningar har ofta bra vidhäftning mot underlaget men är på grund av sin elasticitet känsligt mot krympspänningar. Gör därför så här:

  • Använd vanlig primer VD, blanda 1:3 med vatten och borsta i i underlaget. Vänta i 24 timmar.
Stabila underlag
Blanda 25 kg AP med 6 liter vatten och avjämna 1-30 mm. Krävs fibrer rekommenderas APF. Blanda 25 kg med 5,5 liter vatten och avjämna i skikt om 3-15 mm.

Sviktande underlag
Blanda 25 kg APF med 5,5 liter vatten. Vid avjämningen förstärkt underlager med det multiaxiella Renotex-nätet som monteras i avjämningsmassan.

Skriv ut