Avjämning på keramiska material, natursten och marmor

När klinkergolv renoveras med annat, mjukare ytmaterial går det att avjämna direkt på. Följ vår konstruktion.

Matchande produkter

EF

Snabbhärdande cementbaserat universal/kombihandspackel

FIN

Snabbhärdande cementbaserat primerfritt finspackel

MX

Grovkornig pumpbar avjämningsmassa

MXF

Fiberförstärkt avjämningsmassa för fallspackling

Dammreducerad fin avjämningsmassa för tunna skikt.

Färdigblandad primer för täta och glatta underlag

ZM

Cementbaserad avjämningsmassa till de flesta underlag

Snabbhärdande cementbaserad finavjämningsmassa