Avjämning på keramiska material, natursten och marmor

Börja med att kontrollera plattornas vidhäftning mot underlaget. Är det några som helt eller delvis sitter löst så ska de tas bort. sedan ska ytan göras rent noga och det betyder att alla tidigare beläggningar ska bort. Enklast är att skura rent med en blandning med vatten och surt rengöringsmedel (pH lägre än 7). Har ytan behandlats med någon form av oljeprodukt ska det tas bort med alkaliskt rengöringsmedel (pH värde högre än 7).

När ytan är helt ren är det dags att prima den med VD Super. VD Super rekommenderas för täta och glatta underlag och fungerar därför perfekt på keramik. Kontrollera så att primern har god vidhäftning mot hela  underlaget. Borsta ut VD Super över ytan och se till att det inte bildas pölar. Vänta sen tills hela ytan torkat innan nästa avjämningen påbörjas.

Då är det dags att avjämna golvet. Välj produkt beroende på hur tjockt skikt du vill ha och om du vill flyta eller handspackla. Oftas går det snabbare att flyta eftersom arbetet bara behöver göras en gång.

Vill du se mer detaljer hittar du dem i vår Quickguide.

Skriv ut