Migrationsspärr, en riktig problemlösare

Underlag som migrerar och missfärgar ytskiktet är svårt, men den här säkra konstruktionen är lösningen.

Matchande produkter

Dammreducerad gipsbaserad avjämningsmassa

Färdigblandad primer för täta och glatta underlag