Migrationsspärr, en riktig problemlösare

Migrationsspärren isolerar golv där tidigare golvbeläggning limmats med asfaltbaserad eller spritshartslim.
Den förhindrar missfärgning genom den nya beläggningen.

Konstruktion

  1. Prima med Casco Floor Expert VD Super
  2. Torktid 2 timmar
  3. Avjämna med Casco Floor Expert AP i minst 5 mm skikttjocklek
  4. Torktid för 5 mm är 48 timmar, gångbar efter ca 2 timmar beroende på förhållandena.

Se relevant produktinformation för övrig data.

Skriv ut