Casco - Limmar fäster fogar

Casco - Limmar Fäster Fogar
Casco har en marknadsledande position i de nordiska länderna. Varumärket Casco har funnits i snart 100 år och därmed har vi byggt upp en bred kunskap och kompetens inom produkt- och användningsteknologi. Varumärkets starka position är inte en tillfällighet. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning säkrar tillsammans med teknisk service att alla våra produkter utvecklas i tätt samarbete med våra kunder. Det betyder att innovation, optimala användaregenskaper, smidighet och pålitlighet är kännetecknande för våra produkters kvalitet. Självklart alltid med miljöanpassning i fokus och i nära samarbete med vår egen miljöavdelning. Under Cascos starka varumärke har ett antal välkända produkter utvecklats under åren tex Cascol trälim, HusFix, RX-lim, Casco-Flex och SuperFix.

Cascoteam - unik kompetens

Som kund hos oss får du tillgång till ett team av säljare, tekniker och en miljöavdelning som vägleder och ger dig tips om hur du använder våra produkter. Vår produktkunniga kundservice tar alltid hand om dina beställningar eller allmänna frågor.

Skriv ut