Spackel - Casco

Spackel

Används vid applicering av golv -och väggavjämningsmassa.