WetStop Foil Seal

Lättapplicerad fogmassa för limning och förslutning av överlapp av WetStop folie

Beräkna åtgång

m

Teknisk data

Åtgång

Ca 40 ml/m


Öppentid

Ca 20 minuter


Plattsättningsbar

Ca 3 timmar


Verktyg

Anpassad applikator


Orderinformation

Artnr

495519

EAN

7311980141502

Transportförpackning

12 x 300 ml

Förpackning

1200/Pall

Nerladdningar

Broschyrer

Casco Folie - Monteringsanvisning

Här finns all fakta kring tätning av våtrum med WetStop folie beskrivet steg för steg.

BKR-godkänd version, publicerad 2021-05-24

Finns bara som pdf.

Tätning av design- och väggnära brunnar

Denna arbetsbeskrivning gäller för tätning av designbrunn med väggnära placering i våta utrymmen, t ex badrum.

Finns bara som pdf.

Kvalitetsintyg våtrum

Ett kvalitetsintyg för att dokumentera ett fackmannamässig arbete av montering av keramik i våtrum med Casco produkter.


Delreparation av tätskikt med folie

Det går att laga Casco foliebaserade tätskikt. Kom ihåg att konstruktionen aldrig blir starkare än den svagaste länken. Det är du som utför arbetet som garanterar att det genomförs på rätt sätt och att tätskiktet fortfarande är intakt. Följer du arbetsbeskrivningen blir arbetet lyckat.

Finns bara som pdf.