Activator 22

NYHET

Lösningsbaserad vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material

Förbättrar vidhäftningen på sugande underlag

Förbättrar vidhäftningen på täta och glatta underlag