Vit färdigblandad fästmassa för keramik och akustikskivor.

Dammreducerad cementbaserad, flexibel fästmassa med flytande egenskaper

Cementbaserad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor.

Dammreducerad, dryg flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor

En mycket snabbhärdande cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

En flexibel, vit, cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

Fixkam i plast.