Dammreducerad, dryg flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor

Cementbaserad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor.

En flexibel, vit, cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

En mycket snabbhärdande cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

Dammreducerad cementbaserad, flexibel fästmassa med flytande egenskaper

Fästmassa för keramiska plattor på vägg, speciellt för stora plattor.

Cementbaserad fästmassa/ spackel för limning av gipsskivor och andra skivmaterial.

Pip som används på patron när det är svårt att nå området som ska förseglas.

Fixkam i plast.