Easy Pro

NYHET

Vit färdigblandad fästmassa för keramik och akustikskivor.

Cementbaserad fästmassa/ spackel för limning av gipsskivor och andra skivmaterial.

Dammreducerad cementbaserad, flexibel fästmassa med flytande egenskaper

Cementbaserad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor.

Dammreducerad, dryg flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor

En mycket snabbhärdande cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

En flexibel, vit, cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor

Fixkam i plast.

Pip som används på patron när det är svårt att nå området som ska förseglas.