Superstarkt lim med tätningsegenskaper

Extremt starkt fukthärdande monteringslim.

Starkt monteringslim med mycket bra vidhäftning mot många material.

Vattenbaserat monteringslim med bra hugg på sugande ytor.

Starkt lösningsmedelsbaserat monteringslim.