Fogar och limmar under alla förhållanden

Flexibel allround fogmassa med goda övermålningsegenskaper

Lösningsbaserad vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material

Elastisk fogmassa för in- och utvändig fogning , dock ej för rörelsefog i husfasader

Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus.

Akrylfogmassa för tätning inomhus av sprickor runt dörrar, snickerier m m.

Silikonfogmassa till rörelsefogar i de flesta typer av byggnadskonstruktioner.

Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor inomhus

Silikonfri fog för våtutrymmen. Övermålningsbar med de flesta färger.

Elastisk fogmassa för i huvudsak golvkonstruktioner

Flexibelt lim-, fog och tätmassa som är glasklart. Kan användas istället för silikon.

En elastisk lim- och tätningsmassa för tätning och limning på tak.

Eldfast kitt/massa för tätning och fogning.

Vattenfast, ättiksyrehärdande silikonfogmassa för glaskonstruktioner.

Mögelresistent silikon för fogning i hörn och anslutningar.

Oljebaserat fönsterkitt för renovering och omglasning av fönster.

Högelastisk fogmassa för renovering och omglasning av fönster

Linoljebaserat fönsterkitt.

Värmebeständig, för områden där fogen behöver klara en hög temperatur.

För limning av plastiserad PVC i våta områden.

Bottningslist för drevning, fyllning och isolering innan fogning.

I trä för glättning, tilljämning och efterslättning av fogmassor.

Handpistol för professionella eller industriell användning. Passar 300 ml patron.

Enkel pistol för hushållsbruk till 300 ml patroner.

Kraftfull öppen fogpistol för 300 ml patroner

Hantverkarpistol för 300 ml patroner

6 st extra patronspetsar i en förpackning.

Gummispackel för glättning av fogmassor.