Trälim för inomhusbruk.

Trälim där limfogen kan utsättas fukt, som t ex vid utomhusbruk.

För limning av trä mot trä i låga temperaturer.

För limning av trä mot andra material inne och ute.

Trälim för limning av not och fjäder. Klassifiserad enligt M1.

Parkettlim för not och spontlimningar. Ersätts av Cascol Floor M1

Vattenbaserad lagningsmassa för trä.

Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä.