Trälim för inomhusbruk.

Trälim där limfogen kan utsättas fukt, som t ex vid utomhusbruk.

För limning av trä mot trä i låga temperaturer.

För limning av trä mot andra material inne och ute.

Parkettlim för not och spontlimningar.

Vattenbaserad lagningsmassa för trä.

Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä.