Lösningsmedelsbaserat kontaktlim.

Polyuretanbaserat kontaktlim för limning av PVC-beläggningar.

Vattenbaserat kontaktlim för golv och vägg.

För förtunning av kontaktlim och rengöring.

För borttagning och rengöring av limrester.