Vattenbaserat kontaktlim för golv och vägg.

För förtunning av kontaktlim och rengöring.

För borttagning och rengöring av limrester.

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim.