Mycket snabbhärdande golv- och lagningsspackel.

Armeringsnät i rutor om 70 x 70 mm. H 2, 5 mm

För blanding av fix, fog och spackel.

Används för att nå upp till önskad nivå vid självavjämnande avjämningsmassa

Skummad polytetenlist

Används vid applicering av självavjämnande avjämningsmassa

Används vid vissa konstruktioner innan avjämning med Thermoplan 3652