Specialanpassad expanderande akrylfogmassa för brandklassade konstruktioner.

Branddrevremsa för bottning av hålrum, sprickor och öppningar som ska fogas.

Brandhämmande skiva - tvåsidig 60 x 300 x 400 mm.

Brandhämmande skiva ensidig - 50 x 300 x 400mm.

Underlagsmatta i mineralull för använding med FireEx Mortar i brandkonstruktioner.

Brandhämmande gipsmassa för tätning av större öppningar i väggar och golv.

Brandhämmande expanderande polyuretanskum för både munstycke och pistol.

Rörstrypare till brandkonstruktioner.

Rörstrypare 50 mm på rulle för användning i rörkonstruktioner.

Manschett konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar.