Vägglim för alla typer av tapeter

Att välja rätt typ av produkt
Vi har många olika sorters vägglim i vårt sortiment eftersom vi vet att resultatet blir så mycket bättre när produkten är helt anpassad efter typen av tapet. Limmen är också testade och indelade efter STB-kod (finns på de flesta tapeter som rekommendation för vilket lim som ska användas) så att du lätt hittar det bästa limmet.

Det finns två olika typer av lim: pulverbaserat tapetklister eller färdigblandat lim. Båda har sina egna unika egenskaper som ger dig olika fördelar, välj det som passar dig bäst.

Pulverbaserat tapetklister
Vårt pulverbaserade tapetklister är fördelaktigt för dig som prioriterar pris och lång hållbarhet. Du blandar det helt själv och kan därmed blanda så mycket som du behöver. Det ger en lång hållbarhet och användning.

Färdigblandat lim
De är enkla, tidbesparande och flexibla att använda. Du behöver inte fundera på blandningsförhållanden eftersom att vi har blandat limmet åt dig. Dessutom slipper du vänta på att det ska svälla eller oroa dig för klumpbildning.

STB-koderna på våra produkter


Kod        Produkt

           Tapetklister, Tapetklister Special

      Glutolin Normal

  Glutolin Special

            WallPaper

        WallPaper, WallPro, NonWowen

           WallPro, NonWowen

      Premium

  WallPro, Premium, NonWowen

            Aqua


Skriv ut