Cascol trälim, en ikon sen 1953

För att få bästa resultat vid applicering av trä mot olika typer material har vi valt att ha ett brett sortime

Nerladdningar

Trälim för limning av not och fjäder. Klassifiserad enligt M1.

Trälim för inomhusbruk.

Trälim för inomhusbruk.

Trälim där limfogen kan utsättas fukt, som t ex vid utomhusbruk.

För limning av trä mot andra material inne och ute.

För limning av trä mot trä samt trä mot metall, hård plast, sten, keramik mm

För limning av trä mot trä i låga temperaturer.

Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä.

Vattenbaserad lagningsmassa för trä.