CLP-klassificering

CLP-klassificering

Från och med den 15 juni 2015 måste alla kemiska produkter vara märkta enligt reglerna i CLP. Det är en EU-förordning vilket innebär att samma märkningsregler gäller för alla som tillhandahåller kemiska produkter på den europeiska marknaden. 

I och med regelförändringen så försvinner de gamla farosymbolerna och ersätts med nya faropiktogram. Exempel på hur de nya piktogrammen ser ut ser du i bilden ovan. 

Mer information gällande detta hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida genom att klicka här

Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.