Hur vi arbetar med kvalitetsmärkning

Hur vi arbetar med kvalitetsmärkning

Vi ser det som självklart du inte ska behöva oroa dig för att luften du andas in ska innehålla farliga ämnen. Det går att skapa kvalitativa produkter. Både ur miljö- och användningssynpunkt.
 
Vi gör vårt yttersta för att garantera att våra produkter har en så minimal påverkan på dig och din miljö som möjligt. Därför erbjuder vi EC1, EC1PLUS, M1-klassade lim och dammreducerande produkter. 

EMICODE - EC 1 & EMICODE - EC 1PLUS


Ec1 visar att en produkt består av material som har en låg påverkan på sin närmiljö. EC1 PLUS-märkta produkter visar att produkten består av material som har en väldigt låg påverkan på sin närmiljö.

M1 - Klassificeringssystem för att främja en god utveckling


M1 är ett klassificeringssystem som syftar till att främja utvecklingen av byggmaterial som har en minimal påverkan på miljön. M1 står för låg grad av utsläpp. Systemet visar vilka material som är rekommenderade vid t ex byggnation av vanliga kontors- och bostadsmiljöer. 

Dust Reduced - Vårt utbud av dammreducerande produkter utvecklas ständigtIdag kan vi erbjuda en stor mängd olika pulverbaserade spackel, avjämningsmassor, fästmassor och fogbruk som samtliga ger upp till 90 % minskning av damm vid tillblandning. Det ger inte bara en hälsomässig fördel för dig som kund. Du behöver inte spendera lika mycket tid på att städa upp, samtidigt som dina kunder upplever en minskad påverkan i sin arbets- eller kontorsmiljö.


Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.