ISO-certifiering

ISO-certifiering

För att svara mot de krav hantverkare, beställare, förvaltare, samhälle och konsumenter ställer, har samtliga produkter miljödeklaration samt är kvalitetssäkrade. Kvalitetssystemet omfattar hela verksamheten från produktutveckling och hela vägen genom inköp, produktion och lager till försäljning. Vi är certifierade enligt följande standarder


Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.