Miljöarbetet

Miljöarbetet - en del av vår vardag

Casco bedriver ett offensivt miljöarbete. I praktiken betyder det att vi alltid försöker göra mer än vad lagar och förordningar föreskriver – att alltid ligga steget före med råvaror och produktionsmetoder som är vänliga mot både miljö och hälsa. Vi arbetar varje dag med att undersöka, förbättra och byta till ännu mer miljöanpassade råvaror och detta utan att tumma på produkternas höga kvalitet.

Att välja Casco är att välja det bästa möjliga ur både kvalitets- och miljösynpunkt. Våra kunder kan vara trygga i sitt val, oavsett vilken produkt man väljer. Det vågar vi lova.

Skriv ut