Miljöbedömnningssystem

Miljöbedömnningssystem

Som ett led i vårt miljöarbete, samarbetar vi med alla branschledande miljöbedömningssystem. De syftar till att höja miljö- och kvalitetstänket i byggvarubranschen. Den resan vill vi vara med på.


Byggvarubedömningen
BVB bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och verkar för att påverka byggvarubranschens produktutveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor vanligen använda i byggbranschen. Läs mer BVB

Basta
Basta är branschens enda opartiska miljöbedömningssystem för byggprodukter med fritt tillgänglig information om trygga materialval. BASTA samverkar direkt med byggmaterialindustrin och materialleverantörerna i sitt arbete för att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. BASTA kvalitetssäkrar helheten - från kompetens och arbetssätt till produkter, person och företag. Läs mer på BASTA

Sunda Hus
Ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Sunda Hus gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån  flera delområden och lämnar omdömena A, B, C+, C- eller D. Sunda Hus

Svanens Husportal
Ägs av staten, verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har licenser och dels genom en statlig subvention. Många av Sikas produkter är godkända för att användas i ett Svanen märkt hus och finns med i Svanens portal för husbyggnation. Svanens husportal


Emicode
Klassificeringssystemet gör det möjligt att jämföra och utvärdera utsläppsegenskaperna. För att få EMICODE®-märkning måste tillverkarna göra omfattande tester av sina produkter vid speciella erkända institutioner. Baserat på vetenskapligt bestämda mätdata kategoriserar EMICODE® golvmaterial, lim och byggprodukter i tre utsläppsklasser EC2, EC1 och premium klassen EC1+. Emicode

M1
Building Information Foundation RTS sr är en privat, ideell finsk stiftelse vars uppgift är att främja både god planering och byggmetoder och god fastighetsförvaltning. M1 är certifikat för att förbättra utvecklingen och användningen av lågemitterande byggnadsmaterial. Utsläpp- och luktprovning ger tillförlitlig information om utsläppsnivån för byggnadsmaterial. M1


CE
Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. Till en CE-märkt vara hör också en "försäkran om överensstämmelse", det är ett dokument där tillverkaren försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. CE

Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.