Miljöbedömnningssystem

Miljöbedömnningssystem

Som ett led i vårt miljöarbete, samarbetar vi med två organisationers branschledande miljöbedömningssystem. Bägge syftar till att höja miljö- och kvalitetstänket i byggvarubranschen. Den resan vill vi vara med på.


Byggvarubedömningen
BVB bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och verkar för att påverka byggvarubranschens produktutveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor vanligen använda i byggbranschen. Läs mer BVBs hemsida.

Basta
Basta är branschens enda opartiska miljöbedömningssystem för byggprodukter med fritt tillgänglig information om trygga materialval. BASTA samverkar direkt med byggmaterialindustrin och materialleverantörerna i sitt arbete för att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. BASTA kvalitetssäkrar helheten - från kompetens och arbetssätt till produkter, person och företag. Läs mer på BASTAs hemsida.

Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.