För att innehållet ska visas måste du acceptera alla cookies i cookie-inställningarna och bekräfta ditt val eller genom att klicka på knappen "Acceptera alla cookies".

Cookie inställningar

Passivt brandskydd - Installationer som räddar liv

Passivt brandskydd är de åtgärder som är inbyggt i byggnaden så att de kan stå emot bränder. Syftet med skyddet är att det ska skydda byggnaden, och de som befinner sig i den, genom att förhindra och fördröja branden.
Skyddet bevarar byggnadens stabilitet och hjälper till att säkra utrymningsvägarna.

Skriv utVåra experter: Teknisk service

Casco teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.

Kommentar