Skillnaden mellan att foga och täta

Det är skillnad på att foga och täta och det är bra att tänka på när man väljer fogmassa.

Fogning
Fogning är en planerad del i konstruktionen t ex mot ljud, gas, rörelser mm. Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där rörelser uppkommer.
Fogmassan ska kunna ta upp de rörelser som sker av växlingen i temperatur och fukt men också vid sättningar mm. Därför måste fogmassan klara upprepade deformationer under lång tid utan att spricka eller på annat sätt skadas. Fogmassan ska med andra ord vara så elastisk så den både kan töja och krympa.

En planerad fog kan till exempel täta mot:

  1. Rörelse.
  2. Fukt/vatten.
  3. Värme/kyla.
  4. Brand- och rökgaser.
  5. Luft/kallras.
  6. Akustik.
  7. Ljus/solljus.
  8. Smuts och partiklar.

Tätning
En tätning görs för att ”snygga till” oplanerade uppkomna sprickor i materialytor t ex tätning av sprickor som har uppkommit i dörrar, väggar, tak mm. Här finns inte alls samma behov och därför fungerar en mindre elastisk eller till och med en plastisk fog (då töjs fogen bara ut).

Glöm inte att använda bottningslist
Att använda bottningslist är ett måste vid planerade fogar, detta för att fogen ska uppnå maximal elasticitet. För att fogen ska kunna röra sig optimalt ska den endast vidhäfta till väggarna i fogen. För att åstadkomma detta lägger man en bottningslist så att fogmassan inte vidhäftar i botten på fogen. Generell tumregel är att fogdjupet bör vara cirka 50 % av fogbredden.

Skriv ut


Våra experter: Teknisk service

Casco teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.

Kommentar

Smith am 16.12.2021

3

Smith am 16.12.2021

3

Casco har ett brett sortiment av produkter för att fästa, foga och limma. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att Casco har nått en marknadsledande position i de nordiska länderna. Varumärket Casco ingår i bolaget Sika Sverige AB.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Mer nyheter