Keskkonnasõbralikkus

Keskkonnasõbralikkus

Sika kontserni kuuluva ettevõttena järgime teadus- ja arendustöös, tooraine ostmisel, toomises, müügis, turunduses ja turuinfo jagamisel kõrgeid keskkonnakaitse nõudeid, mille täitmisele Sika on pühendunud. Kõigi toodete ja kaubamärkide tootmise aluseks on ambitsioon ühendada kõrge tehniline kvaliteet ja head praktilised omadused võimalikult vähese kõrvalmõjuga keskkonnale ja inimeste tervisele.

Üheks näiteks keskkonnakaitsele keskendumisest on meie ettevõttesisene tootemajandamise programm. Programmi raames kehtestasime näiteks tooraine kasutamisele lisaks seadustest tulenevatele nõuetele täiendavad reeglid, mis kehtivad kõikjal maailmas, kus meie tooteid müüakse. Toodete järjekindel, igal võimalusel täiustamine on tõstnud meid keskkonnasõbralike toodete vallas juhtivale kohale. Casco toodet kasutades võite alati kindel olla, et see on seotud meie püüdlustega tagada keskkonnasõbralikkus.

Trüki