Erittäin matala-alkaliset lattiatasoitteet

Vuonna 1995 SCHÖNOX lanseerasi ensimmäisen nykyaikaisen matala-alkalisen kipsitasoitteen - ensimmäisenä markkinoilla! Tällä tasoitteella oli helppo työstettävyys, hyvä leviävyys, nopea kovettuminen ja parannettu kutistuvuus. Kipsitasoitteet mullistivat alustojen korjausrakentamisen. Jopa kaikkein vaikeimmat alustat voidaan nyt korjata ilman ongelmia. 

Tänä päivänä SCHÖNOX kipsitasoitteet kuuluvat Casco Floor Expert -tuoteperheeseen. Nämä tasoitteet ovat erittäin hyvin levittyviä ja omaavat erittäin hyvät puristus- ja taivutusvetolujuusarvot. Kaikki erikoiskipsipohjaiset lattiatasoitteemme ovat CE-merkittyjä standardiin EN 13813 perustuen. Useimmat näistä kipsitasoitteista ovat myös M1, EC 1 ja Blue Angel emissioluokiteltuja.

Erikoiskipsitasoitteiden huippuominaisuuksia:

Vähäinen kutistuma
Kipsitasoitteiden vähäinen kutistuma verrattuna sementtipohjaisiin lattiatasoitteisiin, mahdollistaa niiden käyttämisen huomattavasti heikommilla alustoilla. Saneerauskohteessa ei välttämättä tarvitse poistaa kaikkea vanhaa materiaalia alustasta ennen uudelleen pinnoitusta, kun käyttöön valitaan erikoiskipsipohjainen lattiatasoite. Tällä saavutetaan merkittävää etua purkuaikatauluissa sekä kustannuksissa. Jätettäessä vanhoja tasoite- tai liimakerroksia uusien pintojen alle, on huomioitava vanhojen materiaalien mahdollisesti sisältämät haitalliset ainesosat. 

Matala-alkalisuus
Casco Floor Expert -erikoiskipsitasoitteiden pH arvo niiden kuivuttua on lähes 7. Nämä tasoitteet ovat siis lähellä neutraalia, kun ns. matala-alkalisten sementtitasoitteiden pH on noin 10,5 - 11. Etsittäessä alkalisuuspuskuria betonipinnan alkalisuutta vastaan on paras valita kaikkein lähimpänä neutraalia oleva tasoite, jolloin sen kyky vastustaa alkalisuutta on paras mahdollinen. Tällöin valinta on kipsi.

Lattialämmityskelpoisuus
Erikoiskipsipohjaiset lattiatasoitteemme eivät ole ainoastaan yhteensopivia lattialämmityslattioille, vaan näiden tasoitteiden kuivumista voidaan jopa nopeuttaa lattialämmityksen avulla. Nostamalla lattialämmityksen tehoa, voidaan kipsitasoitteen kuivumista nopeuttaa merkittävästi. Tämä on mahdotonta käytettäessä sementtipohjaisia lattiatasotteita.

Korkeat lujuusarvot
Kaikki erikoiskipsitasoitteemme ovat testattuja EN 13813 standardin mukaisesti. Useimpien kipsitasoitteiden puristuslujuusarvot ylittävät C30 lujuusluokan vaatimukset. Tasoitteen lujuudella on merkitystä mm. konttorituolirasituksen sietokykyyn.

Joustavuus
Kipsitasoitteet kykenevät joustamaan ja mukailemaan alustassa tapahtuvia liikkeitä paremmin kuin sementtipohjaiset tasoitteet. Esim. CFE APF kuituvahvistetulla kipsitasoitteella yhdessä CFE Renotex -verkon kanssa saadaan aikaan erittäin joustokykyinen tasoitekerros, joka kykenee toimimaan yhdessä esim. lankkulattian kanssa. 

Tulosta