Ansvarlige valg - hele veien

Ansvarlige valg - hele veien

Helse- og miljøspørsmål - ikke bare flotte ord, men en viktig del av det Sika Norge arbeider med og har store konsekvenser for både selskapet og kundene våre.

Vår oppgave er å garantere pålitelige og holdbare resultater og lengre levetid for kundens sluttprodukter. I arbeidet med å finne den optimale produktkvaliteten, må vi noen ganger veie funksjonalitet og bærekraft opp mot potensiell helse- og miljørisiko. Overfor slike valg, er det essensielt å kunne ta de ansvarlige valgene, hvor kundens helse og sikkerhet kommer i første rekke.

Ærlighet er ikke bare den beste policy – det er den eneste policy

Juridiske regler om kjemikalier er allerede meget strenge. Likevel er vi et skritt foran. Våre sikkerhetsdatablader er langt mer detaljerte enn hva loven krever og nevner selv de minste mengder med konserveringsmidler – for å lette livet til allergikere og miljøbevisste kunder. Vi leverer dessuten mer enn gjerne alle former for relevant informasjon og rådgivning, hvis det gir kunden et bedre beslutningsgrunnlag. 

Kundens sikkerhet er viktigst 

Selv om produktsikkerheten er kommet langt, gjør vi en ekstra innsats for å sikre at produktene våre gir det beste resultatet – med minimal risiko.

De fleste av Casco/Sika’s lim og fugemasser har gjennomgått omfattende tester i h.t. de krav som stilles på det norske markedet. Materialene har testdokumentasjon som oppfyller M1 eller GEV EMICODE EC-1 plus for lavemitterende produkter i NS-EN 15251. Den omfattende dokumentasjonen gjør at materialene er foretrukket på mange store byggeprosjekter i de seneste årene. Våre fugemasser er CE-merkede og har alle Ytelseserklæringer. Se oversikt over alle Casco miljøvennlige produkter.

Astma og Allergiforbundet

Å kunne dokumentere at emisjonene fra produktene under herding er lavest mulig betyr alt for allergikere og astmatikere. Likeledes hva produktene gjør med miljøet, og Sika har derfor, for de viktigste produktgruppene, utarbeidet både EPD’er (miljødeklarasjoner) og omfattende Levetidsanalyser (LCA).

Det kan bare bli bedre. Vi er hele tiden på jakt etter nye, bedre råmaterialer og produksjonsmetoder. Vi finner nye måter å minimere våre produkters helse- og miljøpåvirkning, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Og selvfølgelig er vi ISO 9001- og ISO 14001-sertifiserte, for å sikre at vår innsats hele tiden er på riktig spor.

Når alt kommer til alt, handler det om å tilby kunden bedre produkter - og mindre farlige kjemikalier i hverdagen.

Print