April 2016

Lanserer "gulvbibel"

Lanserer "gulvbibel"

Nå lanseres Gulvfakta.no, en samleportal for informasjon om gulv, for utførende, beskrivende og selgende ledd.
Det er Forum for Gulvbransjen (FFG) som står bak nettstedet. FFG er en del av IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør, og består av gulvteknisk fagpersonell, fordelt på egne faggrupper for halvharde, myke og harde gulv, samt en faggruppe for lim, sparkel og mørtel. Faggruppene samles jevnlig for å utarbeide faglig innhold til Gulvfakta.no, som alle i bransjen kan nyte godt av.
 
Lanseringen av Gulvfakta.no er et ledd i profesjonaliseringen av gulvbransjen. Det er en nøytral kunnskapsdatabase, som er helt leverandøruavhengig. Her publiseres kun informasjon som medlemmene av FFG kan enes om. Informasjonen skal være lett tilgjengelig for alle som trenger det. Målet er blant annet å unngå usikkerhet hos håndverkere, arkitekter og selgere, ved å samle all informasjon på en nøytral plattform. Gulvfakta.no er en levende side, der det vil bli lagt ut ny informasjon jevnlig. Sika (Casco) bidrar aktivt med dette arbeidet.
 
Alle medlemmene i FFG må nå også skrive under på et sett med etiske regler. De etiske reglene går særlig på forholdet mellom konkurrentene og forholdet til bransjen for øvrig.
 
IFI står for den praktiske driften av FFG og Gulvfakta.no.

www.gulvfakta.no/Print


Casco er et varemerke i selskapet Sika Norge AS. Casco leverer et bredt sortiment innenfor lim, sparkel, fugemasser og produkter for montering av fliser. Casco selger produkter først og fremst til håndverkere og Gjør-Det-Selv-markedet.

Vi holder til på Lahaugmoen:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00

Casco Produktvelger