February 2016

Miljøet - en del av vårt arbeid

Miljøet er alltid i fokus
Alt vårt arbeid innen forskning og utvikling, innkjøp, produksjon, salg, distribusjon og markedsføring, fokuserer på å innfri våre høye miljøkrav. Uansett hvilket produkt blant våre varemerker som du jobber med, etterstreber vi en kombinasjon av høy teknisk og praktisk kvalitet, med så minimal helse- og miljøpåvirkning som mulig. Ett av våre mål er å kunne tilby de mest miljøvennlige produkter, uten at kvaliteten og funksjonene forringes.
 
Internt miljøarbeid med høye krav
Et eksempel på at mljøet alltid står i fokus, er det interne miljøprogram som kalles "product stewardship". Det stilles interne krav som er høyere enn gjeldende lovgivning. Gjennom vår egen miljøavdeling, sørger vi for at de miljøkrav myndighetene stiller oppfylles, og hjelper kunder å finne de beste løsninger, samt gjennomfører kurs. Vi gjør kontinuerlig forbedringer så snart vi ser muligheten. Dette bidrar til at vi er ledende på miljøtilpassede produkter. Når du bruker produkter fra Casco, kan du stole på at det alltid er god kvalitet, som gir et godt arbeidsmiljø, og at miljøet har hatt høy prioritet gjennom alle prosesser.

Print


Casco er et varemerke i selskapet Sika Norge AS. Casco leverer et bredt sortiment innenfor lim, sparkel, fugemasser og produkter for montering av fliser. Casco selger produkter først og fremst til håndverkere og Gjør-Det-Selv-markedet.

Vi holder til på Lahaugmoen:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00

Casco Produktvelger