February 2016

Forskjellen mellom å fuge og tette

Det er stor forskjell på å fuge og tette, og det må man tenke på når man velger produkt.

Fuging er en del av den planlagte konstruksjonen, f.eks. mot lyd, gass, bevegelser mm.  Fugemassen tar opp bevegelser i konstruksjonen der det forekommer. Fugmassen skal kunne ta opp de bevegelser som skjer ved temperaturendringer og fukt, men også for å ta opp bevegelser i nybygg. Derfor må fugemassen tåle store bevegelser over lang tid uten å sprekke opp eller deformeres.  Fugemassen skal derfor være elastisk, så den kan både utvide og trekke seg sammen.

En planlagt fug kan f.eks. tette mot:

  1. Bevegelse
  2. Fukt/vann
  3. Varme/kulde
  4. Brann- och røykgasser
  5. Luft/temperatursvingninger
  6. Akustikk
  7. Lys/sollys
  8. Skitt og partikler

Tetting
En tetting gjøres i mer konsmetisk sammenheng som bl.a. oppståtte sprekker i overflater.  Her er ikke behovet det samme, og derfor fungerer en mindre elastisk fugemasse eller en plastisk fug.

Glem ikke å bruke bunnfyllingslist

Før bruk av en fugemasse, er det viktig å kontrollere at fugen har en riktig profil.  Denne justeres med tilpassete bunnfyllingslister. Som en tommelfingerregel, bør fugens dybde være ca. 50 % av dens bredde.  For at fugemassen skal fungere optimalt, må den kun feste motsideveggene i fugen. For å oppnå det, plasseres en bunnfyllingslist slik at fugemassen ikke kommer i kontakt med bunnen av fugen. Vi anbefaler alltid bunnfyllingslister til planlagte fuger.

Print


Casco er et varemerke i selskapet Sika Norge AS. Casco leverer et bredt sortiment innenfor lim, sparkel, fugemasser og produkter for montering av fliser. Casco selger produkter først og fremst til håndverkere og Gjør-Det-Selv-markedet.

Vi holder til på Lahaugmoen:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00

Casco Produktvelger